Primjena Drupal CMS-a u izgradnji web sustava

  • Alen Pagač
  • Alen Šimec
  • Lidija Tepeš Golubić
Ključne riječi: CMS, Drupal, usporedba, analiza

Sažetak

U radu će se izvršiti analiza i usporedba Drupal-a sa sličnim sustavima i tehnologijama. Usporedba će se napraviti sa trenutno najpopularnijim sustavima iz područja u kojima se Drupal koristi, a to su WordPress, Joomla, Magento i custom razvoj aplikacija. Kroz usporedbu će se prikazati prednosti i mane pojedinog sustava koje uzrokuju veću ili manju primjenu istoga. Na kraju analize izvući će se dobiveni zaključak te postaviti uvid u smjer kojim će se odvijati daljnji razvoj pojedinog sustava.

Objavljeno
2018-07-26
Rubrika
Članci