Primjena Android Wear pametnih telefona s fotopletizmografskim senzorima u biofeedback terapiji

  • Ivan Pejak
  • Dominik Otočan
  • Marko Horvat
Ključne riječi: srčani ritam, fotopletizmograf, mobilno računarstvo, biofeedback, Android Wear

Sažetak

Sve veći broj psiholoških poteškoća uzrokovanih stresom nameće nužnost istraživanja primjena novih tehnologija u prevenciji i liječenju mentalnih poremećaja. Primjena pametnih satova s ugrađenim fiziološkim senzorima omogućuje detekciju srčanog ritma, te time potencijalno i nekih povezanih terapeutskih postupaka. Autori su na ispitanicima izvršili mjerenja srčanog ritma korištenjem dva različita pametna mobilna uređaja. Na uređajima je bila instalirana vlastita izrađena Android Wear aplikacija za mjerenje srčanog ritma, te još dvije komercijalne aplikacije iste namjene. Točnost svih mjerenja kontrolirana je pomoću profesionalnog uređaja za psihofiziološka mjerenja. Dobiveni podaci su statistički obrađeni, određene su mjere središnje tendencije, te su dobiveni pokazatelji uspoređeni. Može se zaključiti da se neki pametni satovi već sada mogu koristiti za osnovne oblike biofeedback terapije. Nabavka tradicionalne profesionalne opreme nije uvijek nužna. Vlastita mobilna aplikacija ne razlikuje se znatno u točnosti mjerenja od komercijalnih. Razvojem mobilnih tehnologija možemo očekivati da će se u skoroj budućnosti uvelike povećati mogućnosti primjene nosivih uređaja u nadzoru fiziologije.

Objavljeno
2018-07-26
Rubrika
Članci