Performanse i arhitektura grafičkih i centralnih procesora u računalnoj grafici

  • Andrija Bernik
Ključne riječi: GPU, CPU, CUDA, procesori, računalna grafika, iscrtavanje

Sažetak

Tema rada je osmišljena kao podloga za buduća istraživanja gdje je potrebno uočiti glavne razlike po pitanju performansi grafičkih i centralnih procesora. Elementi koji su važni i uzimaju se u obzir prilikom istraživanja su propusnost memorije i shaderi. Postoje tri tipa shadera od kojih je poseban naglasak na pixel i vertex shader-ima. Kroz rad je prikazana njihova uloga u računalnoj grafici te se prikazuje najnovija tehnologija pod nazivom CUDA koja predstavlja temelj renderiranja grafičkim procesorima. Problematika je prikazana pomoću dva usporedna testa, prvi je vezan za iscrtavanje računalno generirane scene, a drugi za algoritam sortiranja. Uz navedeno prikazuje se i usporedni test iscrtavanja poligona i piksela pomoću CPU i GPU sklopovlja. Rezultat ukazuje na superiornost grafičkih procesora koji bi u budućnosti mogli imati još veću primjenu u specijaliziranim namjenama.

Objavljeno
2018-07-25
Rubrika
Članci