Omogućavanje obilježavanja ispravaka u tekstu u programu Adobe InDesign korištenjem skriptnih tehnologija

  • Sanja Brekalo
  • Klaudio Pap
  • Nevenka Breslauer
Ključne riječi: digitalna grafička priprema, lektura, InDesign, skriptiranje, optimizacija

Sažetak

Implementiranjem novih mogućnosti u postojeće programe za stolno izdavaštvo moguće je optimizirati procese digitalne grafičke pripreme. Skriptni programi koji izvršavaju izradu prijeloma, pod određenim uvjetima, mogu ubrzati i automatizirati digitalnu grafičku pripremu te smanjiti broj pogrešaka kod formatiranja dokumenta. Skriptnim tehnologijama moguće je izraditi nove modele za rješavanje složenih zadataka grafičke pripreme kojima se unaprjeđuju postupci izrade digitalne grafičke pripreme. U radu je opisana optimizacija standardne pripreme koja uključuje obilježavanje ispravaka nakon lekture. Novi izrađeni model za unapređenje procesa u grafičkoj pripremi ne postoji kao mogućnost u postojećem odabranom programu (Adobe InDesign), pa je bio dodan kako bi se olakšalo odobravanje ispravaka u izrađenoj grafičkoj pripremi. Rad dokazuje da je moguće dodavanjem skriptnih modela u standardne programe grafičke pripreme optimalno rješavati zahtjevne zadatke koji su inače teški za ostvarivanje, te ostvarivati zadatke koji su u tim alatima mogući samo skriptiranjem.

Objavljeno
2018-07-25
Rubrika
Članci