Microsoft Azure implementacija

  • Jozo Slejko
  • Ognjen Mitrović
Ključne riječi: Računarstvo u oblaku, Azure, IaaS, Azure Resource Manager (ARM)

Sažetak

U članku su dati modeli implementacije Azure IaaS (e. Infrastructure as a Service) resursa koje pruža Microsoft Azure platforma. Nastavno na modele, detaljnije se analizira Azure Resource Manager (ARM) API (e. Application programming interface) i njegove karakteristike i prednosti. Predstavljena je arhitektura ARM APIja i njegovi sastavni dijelovi. Navedeni su alati koji služe za implementaciju ARM resursa, ARM PowerShell i Azure Cross-Platform (xPlat) CLI (e. command line interface) alat. Među ostalim načinima implementacije resursa kroz ARM API, ARM JSON (e. JavaScript Object Notation) predlošci mogu se koristiti za deklarativnu implementaciju Azure resursnih grupa. Prikazan je primjer implementacije Azure resursa kroz ARM Visual Studio projekt koji koristi JSON predloške.

Objavljeno
2018-07-25
Rubrika
Članci