Suvremeni svijet i problemi s ambalažom

  • Darko Babić
Ključne riječi: ekologija, zbrinjavanje otpada, zaštita okoliša, energetsko zbrinjavanje ambalaže, reciklaža

Sažetak

Danas se problem zbrinjavanja ambalaže, kao jedan od najvećih izazova suvremenog društva uz političku i gospodarsku nestabilnost, rješava na svjetskoj razini. Iako je ambalaža zamišljena i u početku se proizvodila s osnovnom namjenom da zaštiti sadržaj od svih oštećenja, s vremenom se transformirala u sredstvo reklamiranja proizvoda koji je u njoj, omogućuje brže rukovanje robom u transportu i trgovini, ali i kod krajnjih kupaca. Predstavljena je i kao estetski uradak koji ima zadaću privlačenja kupaca. Svi su ti zadaci ambalaže donekle usklađeni, no problemi se pojavljuju nakon njezine upotrebe. Troše se milijuni kako bi se ambalaža, stoljećima odbacivana, danas na najprikladniji način uklonila iz okoliša, bez posljedica za zdravlje i prirodu, uz očuvanje energetskih resursa cijelog planeta.

Objavljeno
2018-07-25
Rubrika
Članci