Povijesna perspektiva školovanja slijepih i slabovidnih osoba te uloga tehnologije u tom procesu

  • Mario Kovač
Ključne riječi: umjetnost slijepih, predrasude, razvoj tehnologije, računalne aplikacije, umjetnička praksa

Sažetak

Prvotno napisan kao zasebno poglavlje doktorske disertacije, a zatim prilagođen za izlaganje na znanstvenom skupu članak medicinske defi nicije sljepoće i slabovidnosti stavlja u kontekst umjetničke prakse te u nastavku navodi više primjera lingvističkih i umjetničkih, ponajviše vezanih uz fi lm i video, primjera tretmana slijepih i slabovidnih osoba s naglaskom na diskriminatornu praksu. U nastavku članak daje presjek povijesne perspektive stjecanja znanja i školovanja slijepih i slabovidnih osoba. Prateći razvoj tehnologije koja im omogućava lakše snalaženje u različitim aspektima života (kretanje i mobilnost, naobrazba, osnovna i tehnološka pismenost) u ovom poglavlju navode se i konkretni primjeri suvremenih računalnih i tehnoloških aplikacija te mogućnosti njihove uporabe u konkretnoj umjetničkoj i kazališnoj praksi pri čemu se ne oslanja samo na iskustva slijepih i slabovidnih osoba, već i na zapise te praksu istaknutih svjetskih kazalištaraca.

Objavljeno
2018-07-25
Rubrika
Članci