Tehničko dokumentiranje - od crtanja rukom do izrade računalnog modela i vizualizacije novog proizvoda

  • Hrvoje Galijan
  • Goran Sirovatka
Ključne riječi: tehničko crtanje, tehnički crtež, poučavanje, pomagala za crtanje, crtaća daska, crtanje na računalu, parametarsko crtanje u AutoCAD-u, 3D ispis, Corpus program, metodika nastave, znanstveni kalkulator, 3D vizualizacija

Sažetak

Tehničko dokumentiranje temeljni je predmet inženjerske struke, te se poučava i na studiju mehatronike i strojarstva. Dileme pri poučavanju studenta kreću se od zahtijeva za isključivo radom na klasični način crtanjem rukom do preporuka da se odmah krene s uporabom CAD alata.
U ovom se radu provodi originalno kvalitativno i kvantitativno istraživanja i iznose moguće preporuke za unapređivanje metoda poučavanja tehničkog dokumentiranja i srodnih predmeta. Poseban naglasak dan je na suodnos klasičnog crtanja i crtanja na računalu, koji se analizira na konkretnim primjerima iz nastave. Teze rada potkrepljene su akcijskim kvantitativnim istraživanjem provedenim sa studentima 1. godine stručnog studija mehatronike. Utvrđena je nužnost metodičkog puta koji započinje ovladavanjem osnovnim elementima klasičnog crtanja čiji se koncepti prenose na crtanje računalom kako bi se kod studenata neovisno o predispozicijama ostvario zadana sposobnost vizualizacije proizvoda.

 

Drugi rezultat koji slijedi iz pravednog istraživanja je opovrgavanje pretpostavke da studenti dolaze se osnovnim znanjem uporabe kalkulatora iz srednje škole, kao i da dio studenta nemaju psiho-motoričke i vizualne sposobnosti za vizualizaciju u 3D prostoru (10% ispitanika) koje su im potrebne za rad u struci za koju se školuju.

Objavljeno
2018-07-25
Rubrika
Članci