Dinamički efekati i simulacija u Cinemi 4D

  • Andrija Bernik
  • Marko Stigleitner
Ključne riječi: 3D animacija, 3D modeliranje, Adobe After Effects, Cinema 4D, dinamika

Sažetak

Tema ovog članka je izrada kratke animacije uz pomoć dinamike. Dinamika će se koristiti za računalno generiranje gibanja tkanina, tekućina, čestica i sličnih objekata, te izradu modifi katora kao što su vjetar, atraktor i sl. To će sve biti postignuto uz pomoć dva programa, Cinema 4D i Adobe After Eff ects. U radu će biti objašnjene mogućnosti izračuna dinamike i proces izrade animacije.

Objavljeno
2018-07-25
Rubrika
Članci