Prijedlog modela za izradu interaktivne multimedijske web nastave

  • Željko Širanović
Ključne riječi: model, web, učenje, multimedija, dizajn

Sažetak

Sve veća primjena multimedijalne web edukacije (MWE) kod učenja na daljinu, stavlja u prvi plan pitanja koja se odnose na odabir prikladnih metoda za oblikovanje ovakve vrste učenja. U radu se predlaže jedan mogući model oblikovanja interaktivne multimedijske web edukacije (IMWE), koji se komparira s klasičnim oblikom poučavanja metodom licem u lice (F2F). Predloženi model (IMWE) utemeljen je na: iskustvima hrvatske nastavne prakse zasnovane na kognitivističkom i konstruktivističkom pristupu, Merrillovim osnovnim principima instrukcijskog dizajna, Gagneovim preporukama za aktiviranja internih procesa učenja, Meyerovim načelima oblikovanja multimedije te Hortonovim modelima strukturiranja web obrazovnog sadržaja. U zaključku rada pokazano je da IMWE nastava daje iste ili bolje rezultate u učenju u odnosu na tradicionalne F2F nastave, što je potvrđeno i eksperimentalno kroz istraživanje provedeno sa stotinjak studenata Tehničkog veleučilišta u Zagrebu.

Objavljeno
2018-07-25
Rubrika
Članci