Digitalizirana nastavna sredstva u funkciji interaktivnih nastavnih metoda

  • Ivana Katavić
  • Hrvoje Mladinić
Ključne riječi: interaktivne nastavne metode, intelektualna angažiranost učenika, digitalni materijali, učinkovitost digitalnih materijala

Sažetak

Mnoge od novih nastavnih strategija uključuju značajnu uporabu računala no treba naglasiti da je učinkovitost samih metoda baziranih na uporabi računala niska ukoliko se zanemari uključivanje interaktivnih nastavnih metoda kao i intelektualna angažiranost učenika. Nisu digitalni materijali ti koji utječu na krajnje ishode učenja, nego su to nastavne metode koje prate primjenu različitih nastavnih tehnologija. Drugim riječima, promijenimo li samo medije putem kojih prezentiramo nastavne sadržaje, a zadržimo pri tome iste nastavne metode kao i ranije, efikasnost nastave ostaje ista. Digitalni materijali se međusobno razlikuju obzirom na potencijal stvaranja nastavnih situacija. Neki digitalni materijali u većoj mjeri olakšavaju realizaciju interaktivne nastave od drugih. U svrhu ispitivanja učinkovitosti jedne od strategija koja uključuje računalo i digitalne materijale provedeno je testno ispitivanje u Republici Hrvatskoj. Rezultati ispitivanja upućuju na zaključak kako primjena odgovarajućih digitalnih materijala ima pozitivan učinak na učenje i savladavanje koncepata iz fizike. Također, rezultati istraživanja indikator su za istraživanje koje slijedi, a kojim će se ispitati nastavna metoda koja uključuje interaktivnost u svim fazama nastavnog procesa i ističe korištenje digitalnih materijala kao jednog od alata za ostvarivanje interaktivnosti i povećanja učenikove intelektualne aktivnosti.

Objavljeno
2018-07-25
Rubrika
Članci