Osnaživanje učenika u prevenciji nasilja uz pomoć multimedijskih obrazovnih sadržaja

  • Lidija Kralj
Ključne riječi: e-Sigurnost, prevencija elektroničkog nasilja, školski kurikulum, digitalne vještine, sigurnost djece na internetu

Sažetak

Kako bi osnažili učenike, učitelje i roditelje u području e-sigurnosti, udruga „Suradnici u učenju“ surađivala je s pet osnovnih škola na provođenju EU projekta „Sigurnost djece na internetu“ razvoj novog školskog kurikuluma za sigurnost djece na internetu za učenike starosti 7 do 14 godina, njihove roditelje, učitelje i lokalnu zajednicu. Kurikulum se sastoji od pedagoškodidaktičkog modela, politika prihvatljivog korištenja, multimedijskih sadržaja, udžbenika i priručnika. Cilj projekta bio je poboljšanje digitalnih kompetencija učenika, poticanje učenika u preuzimanju odgovornosti za svoju sigurnost s fokusom na osnaživanje uz odgovorno ponašanje, digitalno građanstvo te podizanje razine osviještenosti o sigurnosti na internetu. U ovom radu govorimo o sadržaju i evaluaciji školskog kurikuluma koji je napravljen u tom projektu. Kurikulum je testiran s učenicima 7 – 14 godina, njihovim roditeljima i učiteljima. Rezultati pokazuju da kurikulum i obrazovni sadržaji zadovoljavaju učenička očekivanja te da je autorski tim uspješno primijenio moderne strategije pri razvoju kurikukuluma i sadržaja. Spomenuti školski kurikulum upotrijebljen je kao osnova pri stvaranju novih kurikuluma za Informatiku i međupredmetnu temu Uporaba IKU. Svi sadržaji su javno dostupni na mrežnoj stranici projekta http://petzanet.hr

Objavljeno
2018-07-25
Rubrika
Članci