Studentska samoprocjena kompetencija razvijenih tijekom prezentacija seminara na online programu

  • Andrej Raspor
  • Jasenka Gojšić
  • Tomislav Rozman
Ključne riječi: online prezentacijske kompetencije, kombinirano online učenje, iskustveno učenje, učenje kroz praksu, samoprocjena

Sažetak

Svrha ovog rada je prikazati rezultate samoevaluacije studenata, u kojoj su studenti evaluirali razvoj svojih prezentacijskih kompetencija na kolegijima ljudski resursi i organizacijska dinamika, održanim na online specijalističkom programu Međunarodni menadžment na DOBA Fakultetu. Procijenjena je video pedagogija tih kolegija i propitan njen utjecaj na razvoj kompetencija. Glavno istraživačko pitanje je koji vidovi prezentacijskih kompetencija studenti razvijaju prezentirajući, sudjelujući i diskutirajući tijekom online prezentiranja, a prema vlastitim procjenama. Metodom samoprocjene propituju su stečene prezentacijske kompetencije u virtualnom obrazovnom okruženju. Upitnik je bio poslan svim studentima koji su sudjelovali na navedenim kolegijima tijekom dvije akademske godine. Studenti su ocjenjivali svoje stečene vještine na 7 stupanjskoj Likertovoj skali. Rezultati su potvrdili hipotezu da su studenti stekli online prezentacijske kompetencije i povećali svoj samopouzdanje. Dizajneri obrazovnog sadržaja dobili su povratnu informaciju o suradničkom alatu, organizaciji kolegija i originalnom cilju da razviju prezentacijske vještine u virtualnoj učionici. Poboljšanje korištenih vježbi, konkretno uputa, dizajna i povratnih informacija, provest će se iduće akademske godine.

Objavljeno
2018-07-25
Rubrika
Članci