Spajanje dviju kompanija u VPN

  • Davor Ćulumović
  • Dubravko Žigman
  • Igor Mamuzić
Ključne riječi: VPN, IPsec, site-to-site, Remote-access, Check Point, Cisco ASA

Sažetak

Glavni cilj i svrha ovog rada jest prikazati kojim se sve sigurnosnim tehnologijama i protokolima može osigurati virtualna privatna mreža između dviju kompanija. Virtualna privatna mreža ili VPN je tehnologija koja je nezaobilazna pri međusobnom spajanju udaljenih lokacija neke kompanije, dviju različitih kompanija ili spajanju zaposlenika kompanije sa svoje osobne mreže na mrežu svoje kompanije. U radu će biti objašnjene tehnologije za prijenos podataka unutar VPN-a, razni protokoli za tuneliranje te dvije vrste VPN-a, Remote-access VPN i site-to-site VPN. Također, prikazana će biti i konfiguracija IPsec site-to-site VPN-a na Check Point 4000 vatrozidu te konfiguracija Remoteaccess VPN na Cisco ASA 5500 vatrozidu. Ta dva uređaja će predstavljati centralnu lokaciju ili kompaniju A, a Cisco usmjernik će predstavljati kompaniju B.

Objavljeno
2018-07-25
Rubrika
Članci