Sakrivene informacije na tekstilu u dizajnu za vizualni i infracrveni spektar

  • Maja Matas
  • Jana Žiljak Vujić
  • Ana Hoić
Ključne riječi: sigurnosni tisak, tisak na tekstilu, sakrivena informacija, kartografske grafike, IR dizajn

Sažetak

Razvoj digitalne tehnologije otvara prostor za inovativne metode tiska na tekstil. U radu se prezentira InfraRed dizajn kartografskih motiva – fotografija i planova gradova sa sakrivenim vizualnim informacijama. Prezentirana je infracrvena informacija, skrivena od golog oka otisnuta na svili s inkjet pisačem. Na odjevnim predmetima otisnute su kartografske grafike i fotografije unutar kojih su smještene dvostruke slike čiju povezanost određuje dizajner. Tipografska infracrvena poruka pridružuje se vizualnom sadržaju grafika bez narušavanja grafike u vizualnom spektru. Uporabom NIR (blisko infracrvene) kamere na tekstilu izvedenim digitalnim tiskom, otkrivaju se poruke sakrivene od ljudskog oka. Dizajnom u vizualnom i infracrvenom spektru omogućili smo vizualno otkrivanje i sakrivanje informacija na tekstilu. Prošireni prostor oblikovanja u INFRAREDESIGN® postupku otvara nov prostor za oblikovanje opipljivih predmeta u digitalnoj sredini.

Objavljeno
2018-07-25
Rubrika
Članci