Primjena infracrvenog spektra u digitalnoj forenzici

  • Marinko Žagar
Ključne riječi: digitalna forenzika, infracrveni spektar, digitalni tragovi, biometrija

Sažetak

Ovim radom prikazat će se mogućnost upotrebe infracrvenog spektra u forenzičkom prepoznavanju lica kao i dosezi različitih istraživanja u ovom području. Primjena digitalne tehnologije u različitim aspektima ljudskog djelovanja dovodi do toga da danas gotovo nema kriminalnih aktivnosti koje ne uključuju upotrebu nekog oblika digitalne tehnologije. Kao posljedica, gotovo na svim poprištima kriminalnog djelovanja pronalaze se različiti digitalni uređaji na kojima su pohranjeni digitalni tragovi, a često se analiziraju snimljeni video materijali nadzornih kamera. Prihvaćanje digitalnih dokaza u sudskom procesu strogo je definirano i osim same kvalitete dokaza ključan je postupak odnosno poštivanje procedure pronalaska, identificiranja i obrade dokaza. Primjena infracrvenog spektra u traženju i identifikaciji digitalnih dokaza pridonosi kvalitetnijoj analizi i identifikaciji digitalnih tragova.

Objavljeno
2018-07-25
Rubrika
Članci