Prijenos znanja i tehnologija humanitarnog razminiranja u domenu borbe protiv improviziranih eksplozivnih naprava

  • Milan Bajić
  • Tamara Ivelja
Ključne riječi: IED, neeksplodirana ubojna sredstva (NUS), hiperspektralno, dugovalno infracrveno, harmonički radar, TIRAMISU, bespilotni zrakoplov, helikopter, minsko polje

Sažetak

U okviru EU FP7 projekta TIRAMISU (2012.2015.) za potrebe humanitarnog razminiranja, razvijeno je nekoliko alata.1 Ovi alati namijenjeni su za izviđanje i detekciju minski sumnjive površine, njezinih indikatora, neeksplodiranih ubojnih sredstava te za uredsku rekonstrukciju bojišnice korištenjem podataka prikupljenih iz zračnih i zemaljskih platformi senzorima s različitim valnim područjima. U tom procesu korišten je vrlo širok spektar metoda obrade i interpretacije prikupljenih podataka, analiza terena, znanja, kontekstualnih i drugih informacija, itd. [1]. U periodu provođenja TIRAMISU projekta dolazi do rapidno rastućih sigurnosnih prijetnji u Europi te intenziviranja terorističkih napada s upotrebom improviziranih eksplozivnih naprava (IED). Ovo stavlja područje sigurnosti visoko na listu prioriteta kao i potrebu za pronalaskom i razvojem alata kojima bi se odgovorilo na ovu vrstu ugroza. U članku se, stoga, kratko komentiraju odabrani primjeri rješenja koji su razvijeni tijekom projekta [1] za potrebe protuminskog djelovanja i diskutira se njihov mogući prijenos u domenu borbe protiv IED-a. Osim toga, komentira se koncept jednog odabranog sustava za borbu protiv IED-a kao i nužna unapređenja i modifikacije kako bi se postigla njegova funkcionalnost za planiranu namjenu.

Objavljeno
2018-07-25
Rubrika
Članci