Globalno tržište knjiga: transformacija industrije knjiga i postindustrijsko društvo

  • Joško Lozić
Ključne riječi: medijska industrija, industrija knjiga, postindustrijsko društvo, postmoderna, tehnološki determinizam

Sažetak

Cilj je rada ukazati na promjene koje su zahvatile globalnu industriju knjiga kao posljedicu tehnoloških inovacija i pojave postindustrijskih društava. Digitalizacija proizvodnih procesa i konvergencija cjelokupne medijske industrije izazvala je temeljite promjene na području proizvodnje, distribucije i korištenja medijskih proizvoda. Postmoderno društvo i transformacija kapitalizma otvorila je vrata novim medijima i tehnološkim rješenjima. Usporedo s procesom stvaranja novih medijskih platformi, stare medijske platforme nisu sasvim iščezle, već su selile u nova industrijska društva. Proces transformacije medijske industrije najviše se odrazio na industriju knjiga kao njen najstariji segment. Slojevitost promjena načina proizvodnje i korištenja proizvoda i usluga unutar postindustrijskih društava, doveo je u pitanje točnost i oštrinu tumačenja tehnološkog determinizma. Postmoderna su društva zamaglila precizne granice koje su dovodile u vezu tehnološki razvoj i stupanj razvoja društvene zajednice.

Objavljeno
2018-07-25
Rubrika
Članci