Nove mogućnosti tehnološkog razvoja u okrilju nisko ugljične strategije EU

  • Stjepan Car
  • Vladimir Jelavić
Ključne riječi: nisko ugljični razvoj, napredna specijalizacija, očuvanje klime i smanjenje CO2, elektroindustrija, inovacije i tehnološki razvoj, kritični materijali, kružno gospodarstvo

Sažetak

Okvirna konvencija UN-a o klimatskim promjenama podigla je razinu odgovornosti međunarodne zajednice za provedbu mjera očuvanja klime i smanjenja CO2. Slijedom dogovora u Parizu COP21, temelji za provođenje politike su u slijedećim stupovima: nacionalno utvrđeni doprinosi smanjenju emisije, uspostava novih platformi gospodarenja energijom temeljnih na nisko gljičnom razvoju i novi tehnološki i gospodarski razvoj i trasfer tehnologija. Europski fondovi za razvoj prava su prilika da se daljni tehnološki razvoj hrvatskog gospodarstva ubrza i uskladi s nisko ugljičnom strategijom EU, uvažavajući hrvatsku gospodarsku strategiju napredne specijalizacije, koja je ove godine odobrena od EK i usvojena u Saboru. Tehnološki razvoj zasnovan na raspoloživim lokalnim resursima, novim tehnologijama, inovacijama i globalnom tržištu jesu osnova dugoročnog održivog razvoja za kojeg se očekuje da bude podržan ne samo putem EU fondova nego i domaćim fiskalnim i drugim mjerama. Prikazana su kretanja razvoja nekih tehnologija i primjeri novih mogućnosti hrvatske elektroindustrije koja je već danas prisutna s nizom proizvoda na globalnom tržištu, a što zahtijeva daljnji tehnološki razvoj u nisko ugljičnom smjeru.

Objavljeno
2018-07-25
Rubrika
Članci