Cilindrični segmenti vodiča kao sastavnice elektromagnetskog modela

  • Zdenko Balaž
Ključne riječi: tehnika, konačni, elementi, cilindrični, segment, impedancija, zrak, tlo

Sažetak

Svi elektroenergetski vodovi mogu se modelirati tehnikom konačnih elemenata ako se nadomjeste cilindričnim segmentima konačne duljine. U praksi oni mogu biti cilindrični segmenti vodiča ukopanih u tlo kao što su: vodiči ukopani iznad kabelskih vodova, ukopani između uzemljivača stupova nadzemnih vodova, vanjski metalni plaštevi energetskih kabela i bilo koji goli puni ili šuplji vodič ukopan u tlo. Također i vodiči mrežastog uzemljivača elektroenergetskih objekata mogu se aproksimirati mrežom cilindričnih segmenata vodič. Cilindrične segmente vodiča u zraku mogu predstavljati zaštitna užad i fazni vodiči nadzemnih vodova a i sam stup nadzemnog voda. U radu je prikazan pristup uvođenja aproksimacija i izračuna impedancija cilindričnih segmenata vodiča modeliranjem tehnikom konačnih elemenata i to Galjerkin-Bubnovovom metodom, koja se primjenjuje na integralnu formulaciju problema u frekvencijskoj domeni. Na tim osnovama razvijen je računalni program koji služi za analizi stanja u elektroenergetskom postrojenjima, te je prezentiran jedan konkretan primjer izračuna.

Objavljeno
2018-07-24
Rubrika
Članci