Optimizacija upita u Microsoft SQL server bazi pomoću indeksa

  • Mario Knok
  • Željko Kovačević

Sažetak

Sadržaj rada je objasniti strukturu indeksa Microsoft SQL Server baze kako bi se optimizirale tablice u bazi tako da se upiti nad njima izvršavaju u optimalnom vremenu. Ispravno postavljanje indeksa u tablicama jedno je od najbitnijih radnji vezanih za optimizaciju rada s bazom podataka, te se u ovom radu objašnjava na koji su način indeksi implementirani u SQL Serveru. Uvidom u tu strukturu, te serijom testova na kraju rada se donose opći zaključci o najboljoj praksi pri korištenju samih indeksa.

Objavljeno
2018-07-24
Rubrika
Članci