Kavitacija pumpe - osvrt na proračunske postupke i tumačenja u literaturi

  • Vesna Alić Kostešić
  • Branimir Markulin Grgić
  • Vladimir Markulin Grgić
Ključne riječi: Pumpe, kavitacija, neto pozitivna, usisna visina

Sažetak

Rad se bavi objašnjenjem i usporedbom proračunskih postupaka za određivanje uvjeta koji moraju biti zadovoljeni na usisnoj strani pumpe da ne bi nastupilo kavitiranje. Kako je u literaturi vrlo čest algoritamski pristup propisivanja proračunskih koraka bez mnogo objašnjavanja, ovdje je učinjen pokušaj popunjavanja te praznine.

Objavljeno
2018-07-24
Rubrika
Članci