Razlike između OpenGL i Direct3D programskih sučelja

  • Andrija Bernik
  • Vedran Bergovec
  • Zvonimir Sabati
Ključne riječi: OpenGL, Direct3D, API, Marshalling, Driver Overhead

Sažetak

U ovom radu prikazane su i objašnjene razlike između dva najpopularnija grafička programska sučelja počevši od njihovih izoliranih početaka 1992. godine, preko njihovih čestih srazova u područjima performansi, jednostavnosti korištenja, pokušaja upadanja u ciljane skupine onog drugog i neuspjelog pokušaja spajanja u jedan proizvod. Ovaj rad također se bavi raznim tehnikama i problemima koje spomenuti APIevi moraju savladati i nadvladati da mi se izdigli iznad konkurencije. Na kraju rada prikazana je raspodjela spomenutih API-eva prema određenim korisničkim skupinama i objašnjeno je zašto su baš te skupine odabrale određeni API u svom radu.

Objavljeno
2018-07-24
Rubrika
Članci