Inteligentni sustav aerodromskog održavanja za projekt rekonstrukcije rasvjete platforme

  • Zdenko Balaž
  • Ivo Puhalović
Ključne riječi: rasvjete platforme, projektantski alat, mjerenje rasvjetljenosti, baze znanja i baze podataka

Sažetak

Inteligentni sustav koji se koristi u okviru stručnog specijalističkog studija Elektrotehničkog odjela na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, svojim nadogradnjama za potrebe „rada u oblacima“ osim što služi za edukaciju, koristi paralelnu agentsku platformu kao projektantski alat za potrebe zračnih luka. U radu je prikazan koncept projektantskog alata inteligentnog sustava koji obradom raspoloživih baza podataka s rezultatima provedenih ispitivanja na aerodromima nudi optimalna tehnička rješenja generirana kao baze znanja. Primjer provjere stanja rasvjete aerodromske platforme inteligentnim sustavom, ponudio je projekt rekonstrukcije prema zadanim parametrima i ograničenjima. Iz baze podataka o redovnom održavanju, provjerama, mjerenjima i inspekcijskim nadzorima utvrđeno je stvarno stanje svih vitalnih komponenti sustava rasvjete platforme. Odluka o projektiranju, nadzoru i daljnjem održavanju povjerena je inteligentnom sustavu. Generirana rješenja dobivena iz inteligentnog sustava ukazala su na potrebu novog pristupa u projektiranja s unaprijeđenim održavanjem. Nabava dobavljivih usluga na tržištu koje se nude krajnjim korisnicima, osim opreme mora uključiti ispitivanje, odnosno mjerenje rasvijetljenosti aerodromske platforme kao dijela sustava svjetlosne signalizacije. Zaključak je da je taj posao nužno povjeriti specijalistima jer je potrebna sveobuhvatnost ispitivanja, prikupljanja, obrade i tumačenja relevantnih podataka. Provedenim istraživanjima dopunjene su baze znanja koje služe kao nova podloga za projektiranje.

Objavljeno
2018-07-24
Rubrika
Članci