Optimiziranje masivnog potpornog zida

  • Matija Lozić
  • Sonja Zlatović

Sažetak

Optimizacija građevina postaje bitan faktor projektiranja građevina. Racionalna potrošnja resursa je bitan preduvjet za održivi razvoj te budućnost čovječanstva. Pojavom računala optimizacija postaje relativno pristupačno rješenje do kojeg dolazimo raznim računalnim i matematičkim metodama. Također je bitno dobro napraviti matematički model konstrukcije koja će se optimizirati. U ovom članku prikazati će se slučaj optimizacije poprečnog presjeka modela potpornog gravitacijskog betonskog zida. Optimiranje će se izvršiti “Brute Force” algoritmom pretraživanja rješenja. Zadana denivelacija tla je ujedno i jedini fiksni parametar zida koji se ne mijenja tokom optimizacije. Optimizira se ostalih pet parametara koji su: (širina krune zida, širina spojnice zida i temelja, širina temelja, dubina temelja i nagib poleđine zida). Iterativnim izračunom dolazimo do konačnog broja slučajeva, te odabiranjem minimalne površine poprečnog presjeka kao jedinog kriterija ove optimizacije dobivamo rješenje koje je optimalno na skup rješenja svih slučajeva uzetih u obzir.

Objavljeno
2018-07-24
Rubrika
Članci