Odgovorno tehnološko poduzetništvo i otvoreni sustavi inovacija

  • Sergej Lugović
Ključne riječi: Otvorena Inovacija 2.0, Tehnološko Poduzetništvo, Društvena Odgovornost Poduzeća, Poduzetnička Teorija prelijevanja znanja

Sažetak

Rad daje pregled recentnih teoretskih okvira koje autori koriste u istraživanju Sekundarno Iskustvo, koje se bavi prijenosom znanja s akademije prema državnom, civilnom i/ili privatnom sektoru. Europska Komisija je predložila novu paradigmu otvorene inovacije – Open Innovation 2.0 (OI2.0) koji pretpostavlja da inovacija nastaje u ekosustavima u kojima participiraju akademija, državni, gospodarski i civilni sektor. S obzirom na to da se OI2.0 bavi kreiranjem vrijednosti a ne proizvoda i usluga potrebno je postaviti analitički okvir koji će se koristiti prilikom opservacije procesa transformacije kreirane vrijednosti prema proizvodima i uslugama koji se zamjenjuju na tržištu ostvarujući prihode i dobiti za participante. Rad daje pregled OI2.0 paradigme stavljajući ju u dva različita konteksta, tehnokratski i humanistički, daje pregled teorije poduzetništva koja se bavi procesom filtriranja novih znanja u ekonomska znanja i predstavlja analitički okvir za analizu prostora gdje nastaje inovacija temeljen na BA konceptu. S obzirom na to da je poduzetnik taj koji svojim aktivnostima transformira nova znanja u ekonomska, te tako mijenja svijet kakav poznajemo, rad predstavlja teoretski okvir te predlaže njegovo korištenje kao filter prilikom procesa tog mijenjanja.

Objavljeno
2018-07-24
Rubrika
Članci