OTKRIVANJE MEĐUZAVOJNIH KRATKIH SPOJEVA NAMOTA ROTACIJSKIH STROJEVA ANALIZOM MAGNETSKOG POLJA U ZRAČNOM RASPORU

  • Ante Elez
  • Stjepan Car
  • Krešimir Meštrović
  • Stjepan Tvorić

Sažetak

U ovom radu su, na osnovu matematičkih MKE modela i mjerenja na stvarnom stroju, analizirani međuzavojni kratki spojevi armaturnog i uzbudnog namota sinkronog stroja. Analizom magnetskog polja u zračnom rasporu doneseni su zaključci o stanju stroja. Senzorima za mjerenje magnetske indukcije (Hall sonda) smještenima u zračni raspor, tj. na zub statora i polnu papuču snimana je raspodjela magnetske indukcije. Proračuni na modelima vršeni su za normalno i kvarno stanje stroja pri praznom hodu te opterećenju. Provedena su mjerenja na stvarnom stroju za ista radna stanja, kako bi se potvrdili rezultati proračuna te donijeli zaključci na osnovu kojih je moguće pravovremeno utvrditi međuzavojni kratki spoj. Odabrana mjesta promatranja magnetske indukcije korištena su da bi se pravovremeno i pouzdano detektirao kvar. Na osnovu dobivenih rezultata numeričkog proračuna i mjerenja, pokazano je da je za pouzdanu detekciju kratkog spoja između zavoja armaturnog namota potrebno raspodjelu magnetske indukcije promatrati Hall sondom smještenom na polnoj papuči rotora (s rotorske strane). Nasuprot tome, za pouzdanu detekciju međuzavojnog kratkog spoja uzbudnog namota, raspodjelu magnetske indukcije potrebno je promatrati Hall sondom smještenom na zub statora (sa statorske strane). Rezultati su također pokazali da za pouzdanu detekciju kvarova nije dovoljno samo promatrati promjene u amplitudi promatranog valnog oblika, nego je potrebno provesti i frekvencijsku analizu valnog oblika te pratiti promjene u amplitudi karakterističnih harmonika.

Objavljeno
2018-07-06
Rubrika
Članci