Metode i tehnike naprednog teksturiranja

  • Andrija Bernik
  • Zvonimir Sabati
  • Nenad Naranđa
Ključne riječi: 3D model, materijal, tekstura, teksturiranje, UV točke, UV mape

Sažetak

Napredno teksturiranje je proces kojim se na 3D model primjenjuju različite vrste mapa koje daju boju, detalje, sjajnost i ostala svojstva. Takva vrsta teksturiranja se može raditi na više načina ovisno o zahtjevima i mogućnostima pojedinog projekta. Za adekvatne teksture potrebni su programi za obradu slike poput Adobeovog Photoshop-a, jer se može direktno utjecati na način prikaza teksture na 3D modelu. Veliku ulogu u procesu teksturiranja imaju UV točke. Pomoću njih određujemo granicu unutar koje se iscrtava tekstura, a tu granicu nazivamo UV mapa. Vrlo je važno rasporediti prostor tako da sva lica modela imaju isti broj detalja, bez nepravilnosti. Također je važno koja vrsta materijala se koristi jer on služi kao podloga teksturi. U radu su opisani glavni pojmovi vezani uz teksturiranje, prikazan je postupak UV mapiranja u Autodesk Maya-i, opisan je tijek izrade tekstura, korištenje programa Photoshop i CrazyBump za obradu i generiranje slika, te proces izrade realistične scene korištenjem spomenutih alata i tehnika.

Objavljeno
2018-07-23
Rubrika
Članci