Stanje istraživanja o upravljanju znanjem u području dizajna

  • Petra Močibov
  • Nenad Bojčetić
Ključne riječi: upravljanje znanjem, mapa znanja, sustavno unaprjeđenje znanja, matrica kompetencija, prijenos znanja

Sažetak

U ovom radu dan je pregled trenutnog stanja istraživanja na području upravljanja znanjem, temeljen na članaka s ključnom riječju “upravljanje znanjem” (eng. “knowledge management”) sa konferencije o dizajnu (DESIGN 2014). Najprije se navode ključne prepreke upravljanju znanjem kojih je nužno biti svjestan kod uvođenja sustava upravljanja znanjem u tvrtke. Prepreke utječu i na odabir modela mape znanja tvrtke koji će se koristiti pri implementaciji. Opisana je metodologija za sustavno unapređenje znanja tvrtke kroz definiranje ciljeva, kreiranje mapa postojećeg i željenog znanja te odabir mjera za napredovanje od postojećeg do željenog stanja. Objašnjena jedna od mogućih metoda evaluacije znanja tvrtke, te je dan prikaz načina prijenosa znanja, tj. komunikacije među suradnicima na projektu koji se odvija u globalnim okolnostima.

Objavljeno
2018-07-23
Rubrika
Članci