##article.return## Primjena verifikatora u nastavi programiranja za vrijeme pandemije Preuzmi datoteku ##common.downloadPdf##