##article.return## Utjecaj buke na učenje jednog neurona Preuzmi datoteku ##common.downloadPdf##