Mićković, Vlatko, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Hrvatska