Bušelić, Vjeran, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Hrvatska