Alić Kostešić, Vesna, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Hrvatska