Matijašević, Stipe, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Hrvatska