Martinčić, Sebastijan, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Hrvatska