Morić, Sanja, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Hrvatska