Janeš, Mihael, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Hrvatska