Mišić, Mate, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Hrvatska