Serdar, Marko, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Hrvatska