Vidović, Mario, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Hrvatska