Mutić, Marin, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Hrvatska