Turčić, Maja, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Hrvatska