Stošić, Luka, Hrvatska

  • Politehnika i dizajn Svezak 5 Br. 01 (2017) - Članci
    Komparacija financijskih pokazatelja građevinskih kompanija u hrvatskoj za 2015. Godinu: menadžerska analiza trendova u hrvatskoj građevinskoj industriji u kontekstu diferencijacije proizvodnih procesa
    Sažetak  PDF