Horvat, Luka, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Hrvatska