Husak, Krunoslav, Veleučilište u Bjelovaru, Hrvatska