Đelekovčan, Kruno, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Hrvatska