Aničić, Kristina, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Hrvatska