Osman, Krešimir, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Hrvatska