Fotova Čiković, Katerina, Sveučilište Sjever, Hrvatska